Blog

Con xin lỗi!
24 January

Con xin lỗi!

Lời đầu tiên con muốn nói là lời xin lỗi chân thành đến bố. Bố ơi! hôm nay bố đi làm về tự dưng con thấy bố vất vả mưu sinh...

0 0 4197 24 January, 2014 Blog, Cảm xúc more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm