Cảm xúc

Những câu chuyện, đoạn văn và hình ảnh đầy cảm động. Hãy chia sẻ cùng nhau.

Đơn côi
Posted by
24 February

Đơn côi

Biển đời rộng lớn mênh mong Biết ai tri kỷ mà trông mà chờ!! Thôi đành trọn kiếp bơ vơ, Chẳng duyên – Chẳng nợ, mong chờ ích chi!? Vì...

0 0 1996 24 February, 2014 Cảm xúc, Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm