Mảnh đời bất hạnh

Đâu đó quanh ta vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh cần được giúp đỡ, hãy cùng đồng cảm, chia sẻ, xoa dịu bớt những nỗi đau…
Nếu bạn biết bất cứ một hoàn cảnh nào cần sự giúp đỡ vui lòng gọi vào số hotline: 08 3931 6053

Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm