Chủ đề đợi chờ

Tự hát
Posted by
29 March

Tự hát

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng Trái tim em anh đã từng biết đó Anh là người coi thường của cải Nên nếu cần anh bán nó đi...
0 0 1959 29 March, 2014 Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm