Chủ đề khoảng lặng

KHOẢNG LẶNG
Posted by
22 September

KHOẢNG LẶNG

Không bỗng nhiên người ta gọi là “Dòng” Thời Gian. Cũng như dòng nước cuốn sẽ không bao giờ quay trở lại. Thời gian trôi qua sẽ không bao giờ...
0 1 2150 22 September, 2013 Cảm xúc, Tin HOT more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm