Chủ đề lãng quên

Lãng quên anh
Posted by
27 October

Lãng quên anh

Làm người phải biết cách từ bỏ và lãng quên. Từ bỏ thứ tình cảm đã không thuộc về mình và lãng quên người đã từ bỏ mình… Em không...
0 0 2935 27 October, 2013 Blog, Cảm xúc, Home more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm