Chủ đề lời hứa

Em …
Posted by
15 February

Em …

Vẫn kìm lòng với cảm xúc trong em Muốn nói ra nhưng lòng không thể… Em chỉ sợ mỗi lần bày tỏ Tình chúng mình lại xa cách hơn thêm…
0 0 3098 15 February, 2014 Cảm xúc, Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm