Chủ đề lời khuyên

Đừng …
Posted by
03 November

Đừng …

* Đừng cố gắng làm người khác cười khi … - Họ chỉ muốn im lặng   * Đừng bắt người khác phải hy vọng khi … – Trống rỗng...
0 1 1594 03 November, 2013 Cảm xúc, Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm