Chủ đề lũ lụt

Mùa lũ
17 March

Mùa lũ

Khi tôi về thăm mẹ Mùa nước lũ đang lên Mái tranh nghèo nước ngập Cỏ rác trôi bập bềnh. Bao năm trời phố chợ Sống thành kẻ không hồn...
0 0 2007 17 March, 2014 Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm