Chủ đề mẹ

Mẹ
Posted by
26 February

Mẹ

À ơi… giai điệu vẫn còn, Êm đềm tiếng Mẹ, ru con giấc nồng. Bao ngày tay bế, tay bồng, Bao năm vất vả, mong con vui cười. Sớm hôm...
0 0 4623 26 February, 2014 Cảm xúc, Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm