Chủ đề nước mắt rơi

Cần một bờ vai…
Posted by
16 November

Cần một bờ vai…

Tôi quen với việc dùng nụ cười để che giấu cảm xúc ! Cho nên,… nếu một ngày nào đó thấy tôi điên hơn bình thường ! Cười nói lả lướt loạn...
0 8 5949 16 November, 2012 Cảm xúc more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm