Chủ đề tình yêu buồn

Ghế đá
Posted by
18 March

Ghế đá

Ghế đá, ngày tháng năm… ! Cô! Cô biết đã đến lúc cô phải để anh ra đi. Anh từng nói tay cô nhỏ, từng nói tay cô rất yếu,...
0 0 3618 18 March, 2014 Truyện - Thơ, Truyện ngắn more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm