Chủ đề tình yêu đẹp

Gửi…
Posted by
23 March

Gửi…

Gửi em nửa mảnh trăng ngà Gói vào dăm mảnh hồn ta vật vờ Ta về ngồi giữa đêm mờ Gửi người giấc ngủ, ta chờ chi ta… Chờ cho...
0 0 2451 23 March, 2014 Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm