Chủ đề trái tim

Lặng thầm
Posted by
27 February

Lặng thầm

Muốn hét lên rằng Em yêu anh! Lại sợ Lá xanh mai này sẽ rụng Muốn làm bão xô đời anh lay động Lại yếu mềm
0 0 3082 27 February, 2014 Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm