Chủ đề trái tim

Sự im lặng
Posted by
15 November

Sự im lặng

Khi bạn yêu ai đó… Bạn sẽ hiểu sự im lặng của người đó có sức tàn phá thế nào trong trái tim bạn ♥
0 2 3549 15 November, 2012 Cảm xúc more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm