Chủ đề yêu thầm

Tình xưa
17 March

Tình xưa

Đã quyết không … không … được một ngày Rồi yêu mất cả buổi chiều nay. Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá! Không biết chiều mưa hay nắng đây?...
0 0 2316 17 March, 2014 Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm