Chủ đề yêu thương

Ẩn sĩ
25 April

Ẩn sĩ

Trả kiếp tang bồng lại thế gian Về nơi lạc cảnh sống thanh nhàn Nghiêng bầu rượu đổ vui ngày tận Vẫy bút thơ ngâm hẹn tháng tàn Nguyệt dỗi...
0 1 6152 25 April, 2014 Thơ, Truyện - Thơ more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm