Posted by

ĐỒNG CẢM ĐÃ BẢO TRỢ THÀNH CÔNG QUỸ KHUYẾN HỌC CHO 7 EM HỌC SINH NGHÈO NĂM HỌC 2014-2015

BeFunky Collage

Năm học 2014-2015, Đồng Cảm đã bảo trợ thành công quỹ khuyến học toàn phần dài hạn cho 7 em học sinh đồng bào nghèo vượt khó trong đó có 4 em ở huyện Bù Gia Mập và 3 em ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

+ Ở huyện Bù Gia Mập

1/ Thị Tuệ
2/ Thị Thuyên
3/ Vương Tiến Thành
4/ Thị Phia

+Ở huyện Đồng Phú

1/ Mai Đại Thành
2/ Đinh Thủy Tiên
3/ Nguyễn Thị Kim Duyên

Một năm qua, chúng tôi đã cử các thành viên, tình nguyện viên thường xuyên duy trì liên lạc với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nơi các em đang theo học và gia đình các em để theo dõi tình hình học tập của các em. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn động viên, nhắc nhở và sẻ chia về mặt tinh thần giúp các em học tập tốt hơn.

Tháng 8/2015, chúng tôi sẽ trở lại Bù Gia Mập và Đồng Phú, Bình Phước để thăm các em, đồng thời xét duyệt lại học bổng cho năm học tới.

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud