Posted by

Lao động là vinh quang

Có làm thì mới có ăn,
Không dưng ai dễ đem phần đến cho. :’)

laodong

0 2 3600 24 February, 2013 Cảm xúc, Home February 24, 2013

Nhận tin từ “Đồng Cảm”

Đăng ký nhận tin để cập nhật các thông tin mới nhất về hoạt động của Đồng Cảm - Dongcam.vn
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm
Liên Kết Web
Tagcloud