Có làm thì mới có ăn,
Không dưng ai dễ đem phần đến cho. :’)

laodong Lao động là vinh quang

Tiện ích mới:  Cùng theo dõi các chủ đề đang HOT tại Dongcam.vn nào!