Author Archives: Mai Chi

Full Name: Mai Chi Website:
Info: co the em k tốt nhưng toàn thế gới này em là duy nhất anh trân trọng cũng đc mà k trân trọng cũng chẳng sao...nếu 1 ngày a lạc mất em em cũng sẽ k để a tìm thấy..tình bạn cũng vậy tinh yêu cũng thế 1 khj đã tạm biệt sau này cũng sẽ k hẹn gặp lại...
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm