Author Archives: BBT Dongcam.vn

CĂ¡m Æ¡n cuá»™c đời
Posted by
18 October

CĂ¡m Æ¡n cuá»™c đời

♥ Đời cho ta nhiều thứ để lĂ m ta sợ… – Cho ta cuá»™c sống….để sợ cĂ¡i chết !! – Cho ta hạnh phĂºc…..để sợ
0 2 1650 18 October, 2012 Cảm xúc more
Chiếc BĂ¡nh Kem
Posted by
18 October

Chiếc BĂ¡nh Kem

Ä‚n thĂªm cĂ¡i nữa Ä‘i con! – NgĂ¡n quĂ¡, con khĂ´ng ăn Ä‘Ă¢u! – RĂ¡ng ăn thĂªm má»™t cĂ¡i, mĂ¡ thÆ°Æ¡ng. Ngoan Ä‘i cÆ°ng! – Con nĂ³i lĂ  khĂ´ng ăn...
0 2 1416 18 October, 2012 Cảm xúc more
Don gian la yeu
Posted by
17 October

Don gian la yeu

CĂ³ nhiều người dĂ nh cả đời mình chỉ để tìm kiếm má»™t tình yĂªu Ä‘Ă­ch thá»±c. CĂ³ người chỉ má»›i quen qua vĂ i ba cĂ¢u chĂ o v
0 7 2083 17 October, 2012 Home more
Tìm kiếm bài viết
Radio Đồng Cảm